Agri-Service har inngått samarbeid med Sivilagronom Stein Enger, tidligere landbrukssjef ved Hedmarken landbrukskontor.

Enger er utdannet Sivilagronom (Cand. Agric) fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) fra 1976, med spesialfelt innen landbruksøkonomi. Erfaring fra offentlig landbruksforvaltning i kommunene Kongsvinger, Elverum, Hamar, Stange og Løten.

Har i tillegg vært økonomisk veileder og daglig leder ved tidligere Løten Regnskapskontor AL. Erfaring fra ulike styreverv bl.a. Løiten Almenning og Løiten Bygdeutvikling AS. Drevet egen landbrukseiendom i 32 år.

Etablerte enkeltpersonforetak 1.7.2017 med formål å drive konsulentvirksomhet innen landbruksområdet.

Han påtar seg oppdrag innen:

Landbruksfaglig veiledning i forbindelse med:

  • Verdivurderinger ved eierskifte, skifteoppgjør og låneopptak i landbruket (evt. i samarbeid med Agri-Service)
  • Beregne erstatninger for tapt avling etter gravearbeider for offentlig vann-, kloakkledninger og annet ledningsnett
  • Faglig støtte og rådgiving innen landbruksområdet (ved utbygging av vei og jernbane, søknader til Innovasjon Norge m.v.)

Ønsker du mer informasjon kontakt:

Stein Enger,
Finsalvegen 67,
2322 Ridabu

Org.nr. 969 504 758

Mobil: 90 69 39 35
E-post: st-enge@online.no