DroneTec bruker ubemannede luftfartøy med avanserte sensorer til innhenting av datainformasjon. DroneTec har inngått et nært samarbeid med Norsk Landbrukstakst.

DroneTec har hovedkontor på Hamar, men vi utfører oppdrag over store deler av landet. Vårt firma har ansatte med flere års erfaring innen droneflyvning og foto/video. Ved bruk av profesjonelt utstyr tilbyr vi deg foto og video av gård og eiendom i meget høy kvalitet. Du får spektakulære bilder og video som du og dine nærmeste vil få mye glede av. Vi printer ut bilder og bruker kun produkter av veldig høy standard. Mange ønsker seg et bilde eller en video ved for eksempel et eierskifte. På denne måten vil gårdshistorien og gode minner bli tatt godt vare på. DroneTec kan også ved hjelp av droner og avanserte kameraer utføre ulike typer inspeksjoner både knyttet til landbruk og næring forøvrig.

Ansatte i DroneTec har kurs innen byggtermografi, og DroneTec vil fremover ha byggtermografi som et satsingsområde. Vi kan utføre enkel byggtermografi innvendig i hus. Det vil da kunne være mulig å avdekke eventuelle kuldebroer og pågående fuktskader. Vi benytter oss av avanserte håndholdte kameraer til dette. DroneTec har også byggtermografi ved bruk av droner som et satsingsområde. Dette kan gi kunden en indikasjon på hva og eventuelt hvor mye utbedringer som bør gjennomføres med tanke på for eksempel etterisolering av et bolighus eller en driftsbygning.
Neste vekstsesong tilbyr DroneTec også skanning av dyrket mark. Dette vil gi en indikasjon på dreneringsforhold og jordkvalitet. Det brukes droner med multispektralkamera, og dermed vil du få et plantehelsekart over det aktuelle området. Du vil få en indikasjon på hvor store deler av arealet som eventuelt trenger gjødsling, vanning og/eller sprøyting. Ved å lage et helsekart tidlig i vekstsesongen vil du få verdifull kunnskap om plantesituasjonen og om det er behov for tiltak underveis. Plantehelsekart kan lages for alle grønne planter som for eksempel korn, gras, grønnsaker og frukt.

Ønsker du mer informasjon kontakt:

Michel Jemblie, DroneTec
Dronefoto og dronevideo

Kvækavegen 355
2322 Ridabu

Mobil: 917 71 223
E-post: michel_jemblie@hotmail.com

dronetec.no