Agri-Service Landbrukstakst eies og drives av Bjørn Ludvig Mehlum.

 

Mehlum er utdannet Sivilagronom (Cand. Agric) fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i 1999, med spesialfelt innen jord og plantekultur. Samt styreleder i Norsk Landbrukstakst (NLT), kjentmann i Tingrett og Lagmannsrett. Har vært sakkynding noen erstatningssaker. Har 5 års erfaring som ringleder i Forsøksringen i Romerike . Ellers bred landbruksbakgrunn fra praktisk landbruk i Danmark, Hedmark og Oppland.

Vi samarbeider også med sivilagronom Stein Enger.