Agri-Service har inngått samarbeid med Sivilagronom Stein Enger, tidligere landbrukssjef ved Hedmarken landbrukskontor.

DroneTec bruker ubemannede luftfartøy med avanserte sensorer til innhenting av datainformasjon. DroneTec har inngått et nært samarbeid med Norsk Landbrukstakst.

Kontakt oss